Gjeldssaken som rammet Baasland og hans kone, og den påfølgende konkursen, er den direkte foranledningen til at han nå søker avskjed som biskop i Stavanger. Han går av 15. juni neste år. Studiepermisjonen hans blir forlenget 17. februar 2009 til ultimo mars 2009.

– På tross av all støtte og oppmuntring jeg har fått både i bispedømmet og fra hele landet, har jeg likevel valgt å avslutte tjenesten til sommeren. Belastningene det siste halve året har vært så store at jeg ikke ønsker at den nåværende situasjon skal fortsette, sier han i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Bispemøtets arbeidsutvalg fremhever Baasland som en markant og inspirerende leder i Stavanger bispedømme de siste ti årene.

– Han har bidratt til kirkebygging og kirkevekst og han har rettet søkelyset mot kirkens rolle i det sivile samfunn. I bispekollegiet har han vært en medarbeider med høy teologisk kompetanse og stort engasjement, sier utvalget.

Anders Minge, Stavanger Aftenblad