Dermed er dommen mot Trond Birkedal rettskraftig — han er kjent skyldig i seksuell omgang med en mindreårig. Det har Høyesteretts ankeutvalg bestemt, skriver Stavanger Aftenblad.

Han fikk syv måneders fengsel for dette i Gulating lagmannsrett. Det er kun lengden på straffen som vil bli behandlet i Høyesterett.

Birkedal måtte ifølge dommen fra lagmannsretten også betale den fornærmede 60.000 kroner i oppreisning.

Tror på fornærmede

Aktor i saken, statsadvokat Tormod Haugnes, la i Gulating lagmannsrett ned påstand om ni måneder fengsel.

I prosedyren avviste aktor at fornærmede, den nå 19 år gamle mannen, har hatt noe motiv for å lyve om det seksuelle overgrepet som Trond Birkedal skal ha utsatt ham for. Haugnes trakk frem at fornærmede fortalte om hendelsen til ledere i FpU og Frp ett år etter, i 2009, fordi han ønsket at Birkedal skulle få beskjed om at det var galt, og for å hindre at Birkedal skulle gjøre det samme med andre unge FpU-medlemmer.

Lagmannsretten har i likhet med tingretten måttet vurdere påstand mot påstand, og i motsetning til tingretten har de i sin vurdering festet lit til den fornærmedes forklaring. Av dommen fremgår det blant annet at lagmannsretten finner det troverdig at den fornærmedes begrunnelse for ikke å ha anmeldt forholdet straks, skyldtes at han ikke ønsket å skade tiltalte. Fornærmede endret oppfatning da han i mars i fjor ble kjent med Birkedals øvrige overtredelser.

Oppmerksomhetsbehov

Birkedals forsvarer, advokat Arvid Sjødin, gikk hardt ut mot fornærmede i sin prosedyre. Forsvareren stemplet 19-åringen som en løgner, og pekte blant på at fornærmede har løyet om flere ting på bloggen sin. Han stilte også spørsmålstegn ved at fornærmede gikk til Dagbladet med saken før den ble politianmeldt. Sjødin fremholdt at fornærmedes motiv med beskyldningen var å få oppmerksomhet.

Lagmannsretten var ikke uenig i at fornærmedes opptreden i sosiale medier kan gi det inntrykket som Sjødin la frem. Retten mente at det likevel er svært lite sannsynlig at fornærmede skulle rette slike beskyldninger mot tiltalte av oppmerksomhetstrang, ettersom han ikke straks benyttet beskyldningene til å tilfredsstille et eventuelt slikt behov, men i stedet for begrenset seg til å betro seg til kun ett vitne i den første tiden etter overgrepet skal ha skjedd.

Etter lagmansrettens syn hadde det heller ingen betydning for bevisvurderingen at fornærmede valgte å gå til pressen med sine opplysninger i stedet for å gå direkte til politianmeldelse.

Ikke motiv for å lyve

Lagmannsretten har i dommen vektlagt at de ikke kan se at fornærmede skulle ha noe motiv for å rette uriktige beskyldninger mot tiltalte. I den forbindelse vektla retten hva fornærmede hadde å tape ved å stå frem, dersom beskyldningene ikke var riktige. Retten bemerket i den forbindelse at 19-åringen ble ansett som en ressurs i FpU og hadde tillitsverv i lokallaget.

— Han måtte utvilsomt ansett det som ødeleggende for en fremtid i partiet om han rettet beskyldninger mot tiltalte om seksuelle overgrep, og det skulle bli avslørt at beskyldningene var uriktige, står det i dommen.