I 1998 frikjente Gulating lagmannsrett fetteren for drapet på kusinen Birgitte Tengs. Men samtidig ble han dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til Birgittes foreldre. Nå krever fetteren 2,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning for urettmessig straffeforfølgelse.

Dom Den nå 23 år gamle fetteren føler at han ble delvis dømt for drapet på sin kusine da Gulating lagmannsrett dømte ham til å betale erstatning til Birgittes foreldre. Dagen før hadde retten frikjent ham for drapet. Men denne gangen må 23— åringen bevise at han er uskyldig.

— Hele bevisbyrden ligger på oss, sier fetterens forsvarer, Sigurd Klomsæt, til NTB. Han mener det er svært uheldig at saken starter før det er klart om etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs skal gjenåpnes. Fetterens forsvarere har begjært drapssaken gjenåpnet. Haugesund politidistrikt vurderer nå om saken skal gjenåpnes, men dette vil ikke skje før erstatningssaken starter i Gulating lagmannsrett.

— Vi er likevel optimister. Vi har jobbet lenge med denne saken, sier forsvareren. Forsvarerne har varslet at de vil føre rundt 70 vitner.

Bevis Søndag 7. mai 1995 ble den 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept ved Gamle Sundsvei på Karmøy. I 1997 ble 23-åringen dømt i Karmsund herredsrett for drapet på sin kusine, mens lagmannsretten frifant ham året etter. Dersom Gulating lagmannsrett tilkjenner ham erstatning, vil beløpets størrelse gjenspeile hvor sannsynlig det er at han er uskyldig.

— Erstatningsbeløpet er i seg selv ikke så viktig. Men premissene som retten legger til grunn, vil være svært viktige, sier Klomsæt. Etter straffeprosesslovens paragraf 444 skal 23-åringen uansett ha en erstatning for de 16 månedene han satt varetektsfengslet. 23-åringens foreldre krever også en million kroner hver for belastningen som de er påført. Advokat Arvid Sjødin representerer foreldrene. Lagdommer Helge Lillebø er rettens administrator, og det er satt av fire uker til rettsforhandlingene.