Justisdepartementet har omgjort et tidligere vedtak slik at fetteren skal få fri rettshjelp.

-Søknaden om fri rettshjelp er innvilget etter en helhetsvurdering, der dommen i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg er tillagt vekt, sier justisminister Odd Einar Dørum i en pressemelding.

Fetteren har tidligere fått fri rettshjelp i saken for EMD, der han tirsdag fikk medhold. Gjenopptakelsesbegjæringen er for tiden til behandling i Høyesterett.

(NTB)