I løpet av uka har størstedelen av førsteopplaget på 5.000 bøker blitt solgt, ifølge forlaget NRK Aktivum.

Boken har fått mye oppmerksomhet fordi den skildrer det vanskelige forholdet til faren, TV-legenden Rolf Kirkvaag. Forlaget framskyndet derfor lanseringen av boken en måned.

Forlaget har nå bestilt et nytt opplag av boken «Kom ikke nærmere – jeg og far.» Det samlede opplaget blir da på 13.000 eksemplarer.

SKREV BOK: Trond Kirkvaag