På denne måten kan det nær sagt hvor som helst etableres små kraftverk som rusler og går uten inngrep i nærmeste elveløp. Og også uten å belaste klimaet. Det som brennes er en del av CO2-kretsløpet.

– Den eneste betingelsen er lettvint tilgang til biomasse. Det kan være treflis fra skogsdrift eller avfall fra jordbruket, sier forsker Ivar Wærnhus ved CMR (Christian Michelsen Research) Prototech på Fantoft.

Wærnhus, dr.ing. i materialteknologi fra NTNU i Trondheim, har jobbet noen år sammen med kolleger i inn— og utland med å utvikle en teknikk for å produsere gass fra biomasse. Blant annet har det vært et nært samarbeid med Technische Universität München.

Og her dreier det seg ikke om gass som utvikler seg over tid i en gjæringstank eller i en kompostbinge.

Selvforsynt med strøm

– Biomassen tilføres vanndamp og luft ved en temperatur på ca 800 grader. Da skjer det en rask omdanning til gass som inneholder hydrogen og hydrokarboner, forklarer Wærnhus.

Gassen ledes videre til brenselcellen, som er bygget opp av keramiske og metalliske plater. Reaksjonen mellom gassen og platene i cellen blir til elektrisk strøm.

– Vi ser for oss at disse strømproduserende brenselcellene en gang skal kunne forsyne eksempelvis boligblokker eller næringsbygg med elektrisitet, slik at disse da kan være selvforsynt med strøm – uten å være tilknyttet et omfattende strømnett, sier Wærnhus.

Men det er et stykke å gå før man kommer dit. En brenselcelle med en effekt på 1 kW har vært testet med tilfredsstillende resultater.

Test på Kollsnes

Nå går man et skritt videre. I kjelleren på Fantoft står det en brenselcelle på 3 kW som BKK skal teste ut på Kollsnes i Øygarden. Denne cellen skal drives av vanlig naturgass.

– Vi regner med at testingen vil foregå over tre-fire år. Dersom dette går etter programmet, vil vi bygge et pilotanlegg med en brenselcelle og gass fra biomasse for å forsyne en strømkunde med elektrisitet. Målet med det vi driver med er jo å gjøre dette kommersielt interessant, sier Wærnhus.

KLAR FOR LANGTEST: Denne kassen skjuler en 3kW brenselcelle med tilbehør som skal testes over tre-fire år på Kollsnes. Cellen skal drives med vanlig naturgass. BKK er ansvarlig for gjennomføringen av testprogrammet.
RUNE BERENTSEN