— De fleste arbeidsplassene vil komme i skogen, på oppsamlings- og lasteplasser og på veiene, men det vil også bli noen arbeidsplasser på fabrikk, sier Andreas Bratland til Nationen.

Bratland er rådgiver på biodrivstoff i Norsk Bioenergiforening, og har vært med på å lage rapporten «Fra biomasse til biodrivstoff».

Ifølge rapporten vil det være mulig å produsere biodrivstoff tilsvarende 20 terrawattimer energi årlig i tillegg til dagens uttak.

Også seniorrådgiver Michael Angstreich i Bioforsk mener at det er sannsynlig at produksjon av biodrivstoff kan komme til å gi mange nye arbeidsplasser.

— Innovasjon på dette området kan hjelpe til med å stabilisere bygdesamfunn i Norge, sier han.

NYE INNTEKTER: Norske skoger gir grunnlag for storproduksjon av drivstoff.
Laila M Helgesen