I tredje kvartal 2009 var sykefraværet blant norske bingoverter hele 13,4 prosent, tett fulgt av internatledere med 13,3 prosent fravær, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne oversikten viser legemeldt fravær fordelt på yrke. Kun yrker med mer enn 15.000 avtalte dagsverk er med i statistikken.

Andre grupper med svært høyt fravær på grunn av sykdom er drosje— og varebilsjåfører, taktekkere, renholdere og kran- og heisførere.

Politikere er i den andre enden av skalaen. Kun 1,7 prosent i denne gruppen var sykmeldt i tredje kvartal i fjor.

Andre yrkesgrupper med svært lavt sykefravær er geologer og geofysikere, kjemikere, fiskere og sivilingeniører.

Helse og yrke henger sammen

— Dette er interessante forskjeller, og det kan være mange grunner til at det er slik. Blant annet har forskning vist at det er helseforskjeller knyttet til yrke. Og en rekke av de kategoriene med høyt sykefravær er sammenfallende med yrker med lav levealder, sier Alf Erling Risa, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Han sier at disse helseforskjellene verken er en unnskyldning for eller grunn til økt sykefravær. Men det er viktig å være klar over at forskjellene er der.

— Et moment er også i hvilken grad du har kontroll over egen jobb. De som har lavest fravær, er i stor grad yrkesgrupper med høy utdanning. Når du har kontroll med egen tid og hvordan arbeidsdagen blir lagt opp, er det også lettere å legge til rette oppgavene selv om du ikke er helt på topp. Det trenger altså ikke være arbeidsmoral eller tiltakslyst som er årsak til ulikt sykefravær mellom yrkene, sier Risa.

- Tunge løft gir fravær

Også avdelingsdirektør Kenneth Stien i Nav Hordaland peker på forskjellen.

— I mer produksjonsrettet virksomhet vil naturlig nok også den fysiske belastningen, med mange tunge løft, være større enn i mange selvstendige yrker. Det belaster helsen mer, og påvirker sykefraværet, sier Stien.

Økonomiprofessor Alf Erling Risa sier at erfaringene til Ramsvik Frisør viser at selv om det finnes systematiske forskjeller mellom yrker, er det også mulig for enkeltbedrifter å gjøre noe med sykefraværet.

Tannleger og frisører

  • Tannleger har for eksempel en arbeidssituasjon som ikke er helt ulik frisørene, men de er i motsatt ende av skalaen når det gjelder sykefravær. Tannleger driver som frisørene produksjon, og med liten kontroll over egen tid. Men selv om mange faktorer er like, greier de altså å legge opp arbeidet slik at sykefraværet blir svært lavt, sier Risa.

— Betyr det mye for sykefraværet om du er lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, som mange tannleger er?

— Det er god grunn til å tro at det betyr noe. Men det har jeg ikke studert, sier Risa.

Hvorfor er noen yrker «sykere» enn andre? Si din mening i feltet under!