I fjor innførte alle BIR-kommunene utenom Bergen en ny gebyrordning for bosstømming. I Osterøy, Askøy, Fusa, Kvam, Os, Samnanger, Sund og Vaksdal betaler alle husholdningene nå for en fast grunnpakke som koster 1892 kroner i året. Det gir 12 tømminger av restavfallsdunken i året. Utover det betaler folk 32,50 kroner for hver gang spannet settes ut. Alt registreres av en databrikke.

— Det betyr at om du er god på kildesortering, trenger du ikke å tømme restavfallsspannet ditt så ofte, og dermed sparer du penger. Slik går lommebok og miljø hånd i hånd, sier Tina Skudal, informasjonskonsulent hos BIR.

Og ordningen har gitt resultater.

— Det er blitt mindre restavfall, mer kildesortering og økt materialgjenvinning. Det har også blitt lavere gebyr for 70 prosent av kundene, sier Skudal.

Sund, Osterøy og Askøy blant de billigste i landet

Denne ordningen var det politikerne i Bergen sa nei til ved årsskiftet i fjor, til BIRs store overraskelse. Høyres gruppeleder Hilde Onarheim begrunnet avvisningen med at det ville bety et «drastisk prishopp» for kundene. Resultatene viser at det ikke er tilfellet i omegnskommunene, hvor det tvert imot er blitt billigere.

— Vi ser at de tre BIR-kommune som havnet blant de landets 20 billigste kommuner på renovasjonsgebyr i 2010, er kommuner som har tatt i bruk den nye prismodellen, sier Skudal.

De tre BIR-kommunene som kommer best ut i rangeringen gjort av Huseiernes Landsforbund, er Sund, Osterøy og Askøy. BIR har regnet ut at en kunde med ny gebyrmodell i snitt betaler 2235 kroner årlig, mens en BIR-kunde i Bergen betaler 2420 kroner for tømming hver uke. Bare i Vaksdal er det dyrere enn i Bergen. Det skyldes ifølge BIR at Vaksdal har en egen deponiavgift.

Sjekk gebyret i din kommune.

- Vil gi bergenserne valgfrihet

Med det nye systemet varierer prisen fra 1892 kroner til 3192 for makspris. Men bare én prosent betaler det siste, mens rundt en tredjedel betalte minimumsprisen. Gjennomsnittskunden i de åtte kommunene tømmer spannet sitt 22 ganger i året, og betaler dermed 2235 kroner.

BIR mener at bergenserne straffes økonomisk for politikernes beslutning. Da bystyret i Bergen stemte over saken i fjor, var det bare Ap, Sp og Pensjonistpartiet som ville ha den nye prismodellen.

— Vi tror at bergenserne hadde kommet bedre fra det om vi hadde fått innført den nye prismodellen. Ordningen gir kunden fleksibilitet ved at de selv kan påvirke eget renovasjonsgebyr, og vi unner også bergenserne denne valgfriheten, sier Skudal.

Tor Corneliussen, administrasjonssjef i byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, har en annen forklaring på prisforskjellen mellom Bergen og de andre kommunene.

— Gebyret skal dekke kostnadene ved etterdrift av gamle, nedlagte avfallsdeponi. Dette er det flere av i Bergen enn andre steder. Vi dekker inn alle kostnadene som kommunen har, sier han.

BIR viser til at disse 80 kronene som Bergen kommune tar i administrasjonsgebyr, alene ikke kan forklare hvorfor Bergen er dyrere enn de andre kommunene.

- Skeptisk

BT skrev i fjor at småbarnsfamiliene sto i fare for å bli taperne med det nye systemet.

— Bleieperioden er en forholdsvis kort periode, sett i et livsløpsperspektiv. En barnefamilie som er god på kildesortering, trenger ikke å tape på det nye systemet, og vi har fått henvendelser fra barnefamilier som ønsket seg dette, sier Skudal.

At rundt 30 prosent av innbyggerne i de åtte omegnskommunene har fått økt bossregning, synes hun ikke er urimelig.

— Det skal lønne seg å lage lite restavfall. Gir man blaffen i kildesortering, koster det mer.

Bystyret skal ta opp igjen gebyrspørsmålet før jul. Høyres gruppeleder Hilde Onarheim vil neppe endre mening.

— Selv om dette har fungert bra i Osterøy og Fjell, så kan ikke det nødvendigvis overføres til en storby. Her er det mange flere mennesker som bor tett, og vi har dette med rotteproblematikken, sier Onarheim.

— Jeg er skeptisk til å velge en ordning hvor man presser innbyggerne til å tømme sjeldnere for ikke å få en prisøkning, sier hun.

Store variasjoner

Det er stor variasjon i bossgebyrene landet over, fra 784 kroner i Sigdal kommune til Vågsøy som fakturerer innbyggerne for hele 5538 kroner. Alle BIR-kommunene er blant landets billigste tredjedel på renovasjonspris.

— Vi forventer at gebyrøkningen i 2011 blir på linje med den generelle lønns- og prisveksten, sier Skudal.

Vi følger fremleggelsen av bybudsjettet direkte i dag:

Hva foretrekker du — fastpris eller å betale per tømming? Skriv gjerne et innlegg.