Det er for de fleste mye å glede seg over når regjeringens justerte budsjett for 2002 blir lagt frem i morgen formiddag. Sviskene er mange, men skyggesiden i form av nedskjæringer og ubehagelige kutt i statsbudsjettet har i liten grad lekket ut.

Både aksjeeiere, alminnelige lønnstakere med egen bolig og ulike grupper av såkalte fattige får en håndsrekning.

Skatten på aksjeutbytte forsvinner. Denne dobbeltbeskatningen på aksjeeiere har lenge vært en torn i øyet spesielt for høyrefolk. Men statskassen går samtidig glipp av 1,5 milliarder kroner.

Mindre boligskatt

Høyre, KrF og Venstre var lenge før de begynte å drøfte regjeringssamarbeid innstilt på å fjerne fordelsbeskatningen på egen bolig. Men de velger å gjøre det i flere omganger.

Neste år tar de vekk den foreslåtte økningen av likningsverdien på fem prosent, og øker dessuten bunnfradraget fra 47.000 til 80.000 kroner.

Fattigdomskamp

For enkelte grupper ekstra vanskeligstilte og fattige blir det en viss påplussing i trygdeytelser og sosialstøtte. Det er særlig uføretrygdete med forsørgeransvar som blir hjulpet i denne omgang. De får økt barnetillegget med drøyt 5.100 kroner i året.

Bondeviks fattigdomskamp er regnet ut til å koste oppunder 300 millioner kroner mer enn Stoltenberg la opp til.

Pressestøtte intakt

Endatil fattige aviser får et pusterom. Regjeringen kutter riktignok pressestøtten med 25 mill. kroner, men det innebærer likevel en liten økning i forhold til budsjettet for i år.

Stoltenberg-regjeringen foreslo i sitt budsjett å øke støtten med nær 88 mill. kroner, men innenfor denne summen lå 50 millioner kroner i kompensasjon for at statsannonser falt bort.

Billigere på polet

Den KrF-ledete regjeringen lar hensynet til grensehandelen avgjøre når avgiftene på alkoholholdige varer går ned.

Det gjelder særlig vin og brennevin. Men det lyktes ikke Bergens Tidende i går å få vite hvor mye avgiftene blir senket. Utsalgsprisene på polet her hjemme blir etter alt å dømme merkbart lavere enn i dag.

Flyseteavgift fjernes

Regjeringen foreslår videre å fjerne flyseteavgiften som er på 128 kroner på strekningen Bergen-Oslo. Men det vil neppe merkes for de reisende, ettersom flyselskapene har bebudet kraftig prisstigning.

Denne avgiften ble innført i 1995 på flystrekninger som går parallelt med jernbanestrekninger.

Investeringsavgift i bero

Investeringsavgiften skulle etter tidligere stortingsvedtak avvikles senest 1. april neste år. Selv om de tre samarbeidspartiene tidligere i høst hudflettet Stoltenberg-regjeringen for at den ville vente til 1. oktober, har de nå kapitulert.

Heller ikke Bondevik-regjeringen ser seg råd til før neste høst å fjerne denne avgiften som er så forhatt blant næringsdrivende.

Himmelvid avstand

Det er for øvrig en himmelvid avstand mellom det budsjettforslaget finansminister Per-Kristian Foss la siste hånd på i går og de løfter samarbeidspartiene kom med da de bestemte seg for å danne regjering sammen.

Høyre fikk KrF og Venstre med på å forplikte seg til skattelettelser på i alt 31 milliarder kroner, riktignok i en fireårs periode. Resultatet nå er 3,5 milliarder i skattelettelser for 2002. Det kommer på toppen av de 3,5 milliarder som også Stoltenberg-regjeringen foreslo. Dermed blir den totale skatteletten for 2002 på syv milliarder kroner.

Oljeformuen røres ikke

Regjeringen har ikke latt seg friste til å bruke mer oljepenger enn forgjengerne gikk inn for. Det er utelukkende realavkastningen på ca. seks milliarder kroner som skal brukes på budsjettet som for øvrig blir kuttet med halvannen milliard kroner.