Forsker Walter Angel ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) gleder seg over det siste WTO-forslaget, heiser flagget og fyrer opp grillen.

– Dette er et skritt i riktig retning for norske forbrukere. Kjøtt, grønnsaker og egg vil bli billigere, sier Angel til Nationen.

Det siste WTO-forslaget kan bety en reduksjon av tollsatsene på 75 prosent, og en makstoll på 100 prosent. I dag har en rekke kjøttvarer tollsatser på mer enn 300 prosent. Importert storfekjøtt har 344 prosent toll, svinekjøtt har 363 prosent og lammekjøtt 494 prosent.

Leder Bjarne Undheim i Bondelaget gikk i Nationen torsdag hardt ut mot WTO-forslaget. I Kjøttbransjens Landsforbund er de litt mer forsiktige, selv om de er klar over at G20-forslaget vil tvinge fram en dramatisk prisreduksjon.

– Vi innser at omstilling blir nødvendig. Norske bønder er flinke til det. Vi er sikre på at forbrukerne vil foretrekke norsk kjøtt også i framtida, men det er klart at prispresset vil øke, sier assisterende direktør i Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Angel tror et tolltak vil føre til mer spesialisert og spennende norsk produksjon.

– Økt press utenfra vil føre til mer variert norsk produksjon, da kan det igjen bli interessant med norsk kjøtt, sier Angel.