Vi andre må trolig betale dette gjennom høyere billettpriser.

Vi alminnelige busspassasjerer kan ikke vente oss noen ekstra tilskudd gjennom revidert nasjonalbudsjett.

— Det betyr at takstfrysen ryker fra 1. juli. Da vi lot være å heve takstene fra 1. januar, var det nemlig en forutsetning at vi måtte få friske penger gjennom revidert nasjonalbudsjett for å holde på takstfrysen etter 1. juli, sier fylkestingsrepresentant Arne Jakobsen til Bergens Tidende.

Jakobsen lurer på hvor det er blitt av de fagre løftene fra Sem-erklæringen om kollektivtrafikken, og han minner om Ingmar Ljones, som i valgkampen på vegne av KrF lovet 25 prosent lavere billettpriser på bussen.

Samferdselsminister Torild Skogsholm gleder imidlertid studentene med å bevilge 17 millioner kroner ekstra til studentrabattkort på bussene. I tillegg bevilger hun også 4 millioner kroner til slike rabattkort på jernbanen.

Ordningen med rabattkort skal komme i gang 1.august og alle studenter under 30 skal få innvilget 40 prosent rabatt på alle lokale buss og togreiser.

Ingen økning

Men regjeringen har ikke funnet plass til øke de generelle kollektivtilskuddene i det justerte budsjettet som legges frem i formiddag.

I regjeringen mener man at fylkeskommunene får styrket sin generelle økonomi såpass at det også burde gi rom til en ekstra bevilgning til kollektivtrafikken innenfor denne rammen.

Studentrabatt i tre fylker

Hordaland vil få tildelt vel 6 millioner kroner av potten skal øremerkes studentrabatten. Det er nemlig bare Oslo, Akershus og Hordaland som ifølge staten har gjort seg fortjent til et slikt tilskudd. De andre fylkene har ikke så mange studenter at staten finner det nødvendig å gi ekstratilskudd til dette formål.

Bergens Tidende kjenner til at også luftfarten vil få en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett. Bevilgningen blir gitt på grunn av inntektssvikten i luftfarten i år.