OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no — Nå har vi fått akkurat den forferdelige situasjonen vi selv har bedt om her i Europa, med intensiv fôring og storstilt handel med dyr, sier professor Eystein Skjerve ved Norges veterinærhøgskole til Bergens Tidende.Transport over lange avstander er problem nummer én, slik han ser det. I tillegg til at mye av det billige og smittefarlige fôret kommer fra andre verdensdeler, fraktes slaktedyr i ufattelig omfang over landegrensene. Krever importforbud - Dessuten har det vært stor eksport av kalver fra England til Kontinentet. I sum har dette resultert i krise for europeisk landbruk, sier Skjerve som er professor i matbårne sykdommer og epidemiologi. Han reagerer for øvrig skarpt på at det ikke er innført totalforbud mot å importere kjøtt og kjøttvarer hit til landet:- Dette forbudet burde ha kommet allerede, inntil situasjonen var klarlagt, for munn- og klovsyke er den mest smittsomme dyresykdommen som finnes, sier han. Fra Brasil og USA I Statens Landbrukstilsyn får BT opplyst at Norge i liten grad importerer fôr fra Afrika og Asia. Men en del vegetabilske fôrvarer, som soya, kommer bl.a. fra Brasil. En god del råstoff som mais og durra kommer fra USA. Mesteparten av fiskemelet kommer fra Island og Chile. Også fra Øst-Europa importerer vi atskillig fôr. Jæren mest utsatt - Akkurat nå ligger Jæren mest utsatt til, med vind og trekkfugler som de mest uberegnelige smittebærere, sier statssekretær Sveinung Valle i Landbruksdepartementet. Samtidig er det båt- og fergeanløp som er viktigst å holde kontroll med. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på å tette igjen smuglerrutene. I dag er det 60 kjørbare vinterveier fra Sverige til Norge. Av disse er bare 23 betjent med grense- og tollstasjoner, understreker han. God dyrehelse i vest På Vestlandet har veterinærmyndighetene full beredskap, og har satt i verk de tiltak som foreløpig er nødvendig, forsikrer veterinærinspektør Vigleik Skeie hos Fylkesveterinæren for Hordaland og Sogn og Fjordane.Han minner om at landsdelen heldigvis ikke er rammet av alvorlige dyresykdommer av noe slag. Skrapesyke ble derimot påvist i Sogn og Fjordane i fjor.- Har årstidene noe å si hvis vi skulle bli rammet av munn- og klovsyke? - Det er selvsagt gunstigst når vi har mulighet for å ha dyrene under kontroll. Det er vanskeligere å bekjempe sykdommen når de går fritt, sier Skeie.