OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Dersom vi holder utenfor den rene fiskalavgiften, som går rett i statskassen, utgjør avgiftene 8,9 prosent av billettprisen. I 1970 var de 21 prosent, ifølge kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i Luftfartsdirektoratet.I 1970 kostet en fullprisbillett mellom Bergen og Oslo 165 kroner. Luftfartsavgiften var 34 kroner. I mai i år er tilsvarende pris 1703 kroner, og avgiften som kan sammenliknes med det vi betalte i 1970 er 151 kroner.

Fersk seteavgift Men i senere år er det kommet til en fiskalavgift på toppen av avgiftene til Luftfartsdirektoratet. Den nye avgiften på 128 kroner kalles populært "seteavgift".

De totale avgiftene utgjør dermed ca. 16 prosent av billettprisen mellom de to største byene, mens det tilsvarende tallet i 1970 som nevnt var 21 prosent.Den er særnorsk, ifølge Agerbak-Jensen, og ble til å begynne med innført på flystrekninger som konkurrerte med jernbanen. Men nå gjelder seteavgiften avganger fra alle norske flyplasser, unntatt i Nord-Norge.

Norge ligger godt an — Det er seteavgiften (fiskalavgiften) som er den store bøygen. Det er den som har ført til at avgiftene totalt er blitt så tyngende for selskapene.Men ser vi på de opprinnelige luftfartsavgiftene, ligger Norge meget godt an sammenliknet med andre europeiske land, sier Agerbak-Jensen til BT.