Tallet er kommet fram etter at staten, Oslo kommune og grunneierne er enige om hvordan regningen på 2,8 milliarder for riksveiomlegging skal fordeles.

1,15 milliarder skal dekkes over statsbudsjettet, mens Oslo kommune skal betale 150 millioner kroner. 300 millioner skal dekkes inn ved salg av dagens riksveiarealer.

— Det er naturlig at bilistene er med på å betale for veisystemet i Oslo-området. Denne løsningen har også veldig store positive virkninger miljømessig, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) til NRK.

Finansieringen betyr ifølge Norman at satsingen ikke vil gå ut over andre veiprosjekter.

(NTB)