Mannen ble opprinnelig dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap. Han er nå i stedet dømt til 24 dagers betinget fengsel for å ha kjørt for fort og utvist uaktsomhet i trafikken, skriver Romerikes Blad.

Eidsivating lagmannsrett fant at jenta syklet så raskt ut i fotgjengerfeltet at 23-åringen ikke kunne dømmes for uaktsomt drap.NTB