Dagens vrakpantsystem administreres av Statens forurensningstilsyn. Allerede fra mandag ble ansvaret for nye biler heftet på bilimportørene, og fra 1. januar 2007 vil ansvaret gjelde alle biler. Den statlige vrakpanten videreføres fram til 1. januar 2007, heter det i en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

— Vi gir nå bilimportører og bilprodusenter ansvar for bilvrakene. De skal sørge for retursystem, gjenvinning og miljømessig forsvarlig behandling. Et slikt produsentansvar er helt i samsvar med de øvrige returordninger vi har på avfallsfeltet, sier miljøvernminister Børge Brende (H).

Innen 2006 skal minimum 85 vektprosent av bilvrakene gjenvinnes, og innen 2015 økes vektprosenten til 95. For-skriften stiller også strengere krav til biloppsamlingsplasser, dessuten blir det innført et gradvis forbud mot farlige stoffer som bly, kvikksølv, kadmium og krom i nye biler.

(NTB)