— Vi har gått nøye inn og sett på dødsfallene, og funnet ut at 50 av de 70 som ikke brukte bilbelte ville vært i live - uten varige mén - dersom de hadde brukt belte, sier sjef for Utrykningspolitiet, Odd Reidar Humlegård.

Dette er dødstallene i trafikken i fjor:

  • 242 personer døde på norske veier i fjor.
  • 160 av dem var bilførere eller passasjerer.
  • 44 prosent, altså 70, av dem brukte ikke bilbelte.

20-30 prosent uten belte

Humlegård beskriver beltet som bilisters billigste og beste sikkerhetstiltak.

— Derfor er det veldig rart at så mange velger ikke å bruke det, sier Humlegård, som mener prikkbelastning kan være et virkemiddel mot usikret kjøring.

Det finnes ingen eksakt oversikt over hvor mange som unnlater å bruke bilbelte i Norge, men Statens vegvesen har gjort ulike tellinger. Anslaget ligger på mellom 20 og 30 prosent, men det er flere som bruker belte på landeveien enn i tettbygde strøk.

— Vi har grovt sett to grupper som ikke bruker bilbelte; de udødelige unge mennene mellom 18 og 23 år, og så de som «bare skal en kort tur», gjerne i sentrum, sier Jan Gunnar Bøe, leder ved trafikkavsnittet i Bergen.

Han tror ikke lenger på holdningskampanjer i forhold til bruk av bilbelte.

— Det blir diskutert om det skal utvikles løsninger som gjør det umulig å starte bilen dersom beltet ikke er på. Det kan være effektivt. Ellers tror jeg det som svir i lommeboken virker aller best. Hvis det for eksempel var slik at man ikke fikk penger igjen på forsikringen dersom man ikke brukte bilbelte, så ville det fått mange til å tenke seg om, tror Bøe.

En av tre foreldre slurver

I tillegg til at sjåfører gir blaffen i å sikre seg selv, har Trygg Trafikk lenge merket seg at en del foreldre ikke tar seg bryet med å sikre ungene sine heller.

En fersk undersøkelse viser at en av tre småbarnsforeldre en eller flere ganger har unnlatt å sikre ungene sine under korte turer.

— Dette er oppsiktsvekkende tall, og jeg tror ikke folk er klar over at små barn kan dø eller bli veldig hardt skadet selv i lav fart. Det er enorme krefter som settes i sving, bare i 40-50 kilometer i timen, sier Kjersti Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Norstat har utført undersøkelsen for Trygg Trafikk, og 950 personer med barn mellom tre og 12 år har svart.

— Tendensen er også at jo større barna er, jo lavere er terskelen for å la være å sikre dem. Hvis vi treffer på dem, er unnskyldningen alltid at de bare har kjørt så kort, men det hjelper jo ikke på samvittigheten hvis noe skulle skje, sier Øyen.

53.000 bøtelagt

Hun sier at de også har møtt foreldre som har vært innom motorveien på den korte kjøreturen.

— Noen innser ikke alvoret, og bøtenivået gir jo også et signal om at det ikke er så alvorlig. Gebyret for kjøring uten bilbelte er altfor lavt. Dessuten får man i prinsippet en kvantumsrabatt når man betaler bare 750 kroner, uansett hvor mange usikrede barn man har i bilen, sier Øyen.

Trygg Trafikk mener bøtene burde ligge på samme nivå som for kjøring på rødt lys, 5200 kroner.

— Og sjåføren burde får den samme summen for hvert enkelt usikret barn under 15 år man har i bilen også. Altså 26.000 kroner dersom man har fire usikrede barn i bilen, sier Øyen.

I fjor fikk 53.000 personer forelegg for ikke å bruke bilbelte. Det er 5000 flere enn i 2005.