Bibliotekforeningen gjør oppmerksom på at det i 2002 bare var 37 bokbusser igjen i Norge, og at en firedel av landets bokbusser er blitt borte de to siste årene. Ifølge foreningen har dette sammenheng med at det øremerkede tilskuddet til bokbusser og bokbåter er fjernet.

— På samme måte er det øremerkede tilskuddet til investering i bokbuss borte, noe som vil føre til at innkjøp av bokbusser blir en sjeldenhet, skriver Norsk Bibliotekforening i et brev om departementets arbeid med en ny kulturmelding.

Flere tjenester

Bibliotekforeningen skriver at bokbussene står for et stort utlån til barn, unge og eldre, og at bokbussene er "en viktig litteratur- og kulturformidler".

— Det bør utarbeides en nasjonal bokbussplan for å se på bokbussenes framtidige rolle og hvordan man kan utvikle bokbusstjenesten til å omfatte flere tjenester og dekke større områder av landet, heter det i brevet.

Norsk leksikon

Norsk Bibliotekforening tar også opp flere andre temaer til kulturmeldingen, blant annet innkjøpsordningen og behovet for et nettsted med en nasjonal kunnskapsbase.

— Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon blir ikke lenger oppdatert. Landet trenger et norskspråklig leksikon av høy kvalitet, og behovet for lett tilgjengelige kvalitetssikrede kunnskapskilder burde vær uomtvistelig. Det må arbeides for at det snarest opprettes en nasjonal kunnskapsbase, skriver Bibliotekforeningen.

(NTB)