Også i tingretten ble Bhatti dømt til åtte års forvaring. Da ble minstetiden satt til fire år. Juryen i Borgarting lagmannsrett fant ham skyldig i drapsforsøk, en forbrytelse som normalt ikke ville kvalifisert til en forvaringsstraff.

Aktoratet mener imidlertid at Bhatti utgjør en så stor fare for samfunnet at en forvaringsstraff var eneste løsning. Aktoratet bygget dette på Bhattis fortid.

Statsadvokat Kristian Nicolaisen la fredag formiddag ned påstand om åtte års forvaring med fire års minstetid også i lagmannsretten.

Bhatti kjempet innbitt mot forvaring da Borgarting lagmannsrett startet behandlingen av straffeutmålingen, men måtte igjen erkjenne forvaringsdom.

DØMT: Arfan Bhatti
SCANPIX