– Med unntak av noen få uavklarte ting anser vi nå bevisførselen som fullført, fastslo sorenskriver Helge Bjørnestad før han hevet retten for siste gang før jul.

Etter 51 dagers rettsforhandlinger siden starten den 19. september, tar retten nå pause fram til onsdag 4. januar. Da skal statsadvokatene Tor Christian Carlsen og Arild Dommersnes holde aktoratets prosedyre, før de 13 forsvarerne slipper til med sine prosedyrer.

Dokumentasjonen som mandag ble lagt fram fra strafferegisteret viser at 12 av de 13 tiltalte – alle unntatt Erling Havnå – er tidligere straffet. Fire er dømt for ran eller forsøk på ran. Dette gjelder Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew, Ridvan Halimi og Thomas Thendrup.