Analyser av DNA og andre biologiske og tekniske spor og prøver skal i fremtiden gjøres ved et nyetablert «Statens rettssakkyndige institutt», dersom Politidirektoratet får det som de vil.

Et utvalg ledet av politimester Bjørn Hareide vil samle Rettsmedisinsk institutt, Kripos' avdeling for narkotikaanalyse, Tollaboratoriet og Folkehelseinstituttets rettstoksikologer i det nye instituttet.

I sine høringssvar til Justisdepartementet har alle ekspertmiljøene — utenom Rettsmedisinsk institutt - kommet med store innvendinger til en slik samling:

  • Kripos: Ønsker å være organisert som i dag, og hevder forslaget vil føre til «betydelig negative konsekvenser for det totale produkt vi tilbyr norsk politi».
  • Folkehelseinstituttet: Mener forslaget ikke kan «aksepteres fordi skadevirkningene ved å skille rettstoksikologien fra det medisinske miljøet på Folkehelseinstituttet er for store». Foreslår i stedet at det nye superinstituttet kan organiseres som en del av Folkehelseinstituttet.
  • Toll- og avgiftsdirektoratet: Mener fagmiljøet i tollvesenet vil bli svekket av en flytting, og at kontakten med tollere som trenger raske svar på analyser «blir vanskeligere, om ikke umulig».
  • Rettsmedisinsk institutt: Støtter «fullt ut» forslaget.