Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslås det også å øke bevilgningen til belønningsordningen for kollektivtransporten med 47 millioner kroner og bevilgningen til gang— og sykkelveier med 15 millioner kroner.

Bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester foreslås dessuten økt med 20 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere hyrekostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader og lavere trafikkinntekter.