Fergestrekningen Mortavika — Arsvågen knytter Haugesund sammen med Stavanger.

Politiet gjennomfører kontrollen på kaien som et ledd i jernringen etter ranet i Stavanger.