JONE ØSTEBØ

Politioverbetjent Nils Olav Røstvold fra Oslo politidistrikt forklarte seg i dag om høydemålinger av ranere inni Nokas-lokalene.

Politiet har forsøkt å måle høyden på ranerne, ved å måle avstander mellom målbare punkter i lokalene og mellom raner og kamera. Men bare kameraet utenfor hvelvet kunne brukes til dette.

Politiet har målt høyden på tre av ranerne ved hjelp av et avansert dataprogram, men resultatene er ikke helt sikre ettersom det er vanskelig å måle eventuell svikt i kneleddet og krumming i ryggen.

Politiet henvendte seg etter hvert til dataprogram-produsenten i USA med spørsmål om det var mulig å måle lengden på kroppsdeler på noen av ranerne.

Politioverbetjent Røstvold forklarte i retten at produsenten svarte at det var umulig så lenge overvåkingskameraet var tatt ned.

Politi og påtalemyndighet har antydet hvem de tror er Metkel Betew på en av videosekvensene. Denne raneren var ikke mulig å høydemåle.

Men Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson, spurte Røstvold om det var mulig å få målinger på kroppsdeler dersom kameraet ble montert opp igjen.

— Da må det i tilfelle monteres på akkurat samme sted. Blir det satt to millimeter feil, kan det bli feilmålinger. Vi har ingen garanti for at vi får montert det på samme sted, svarte Røstvold.

Dietrichson ønsket likevel at politiet skal forsøke, slik at Betew eventuelt kan utelukkes som denne raneren. Advokaten vil nå sende en formell henvendelse om ytterligere etterforskning.

Betew ble i Stavanger tingrett dømt til forvaring i 16 år. I tingretten nektet han kjennskap til ranet. I sin forklaring i ankesaken erkjente han at han deltok i planleggingen, men at han trakk seg en uke før ranet.

UTENFOR HVELVET: Ved å måle høyden til ranerne inne i hvelvet, mener politiet at raneren til venstre er David Toska, og Metkel Betew i midten, krumbøyd mot venstre.