I utlysningen av stillingene i 2003 hadde Sjømannskirken unnlatt å fortelle at homofile i samliv ikke ville få jobb, og brøt dermed diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver Dagsavisen.

Nå står Sjømannskirken åpent fram med at den ikke ansetter personer i homofilt samliv.

Generalsekretær Kjell Bertel Nyland i Sjømannskirken understreker at det er Sjømannskirken som har ansettelsesmyndighet for stillinger i sjømannsmisjonen.

– Vi har valgt å være lojale mot kirkemøtevedtaket i 1997, sier Nyland.

I vedtaket heter det at personer som lever i homofilt samliv ikke kan inneha tjeneste i vigslede stillinger. I november skal Kirkemøtet vurdere om vedtaket fortsatt skal gjelde, eller om jobbforbudet for homofile som lever i partnerskap skal slettes.