Ifølge den rødgrønne regjeringserklæringen, er målet at CO2-fjerning på Kårstø skal skje innen 2009. Oppsamlet CO2 skal deretter brukes som trykkstøtte i oljefelt i Nordsjøen.

– Dersom det blir aktuelt å ta i bruk de gitte konsesjonene for gasskraftverk på Skogn og Kollsnes vil regjeringen også bidra til CO2-fjerning ved disse, heter det i erklæringen.

Det heter at norsk sokkel skal bli et deponeringssted for store mengder av CO2. CO2 skal brukes for å få mer olje og gass ut av sokkelen.

Staten skal gjennom et statlig selskap delta i finansieringen av transport av CO2 fra kraftverkene og ut til oljefeltene.