28 prosent av befolkningen er bekymret for bestråling av mat, viser Trygg mat-undersøkelsen for 2006 gjennomført av MMI på vegne av Mattilsynet. Krydder og tørkede urter er de eneste næringsmidlene som er tillatt bestrålt i Norge fordi det er den mest hensiktsmessige metoden for å ødelegge sykdomsfremkallende organismer i disse produktene. Krydder er spesielt utsatt for slike organismer fordi det ofte lages under primitive dyrkings-, høstings— og oppbevaringsforhold i utviklingsland.

– Det er synd at folk frykter bestråling av mat. Det fører sannsynligvis til at krydderprodusentene vegrer seg mot å bestråle produktene sine, og det kan være uheldig ut fra en totalvurdering av helsemessig sikkerhet, sier Anders Tharaldsen, rådgiver i seksjon for fremmedstoffer og kosmetikk ved Mattilsynets hovedkontor.

Mikroorganismer kan for eksempel smitte over til næringsmidler hvor krydder brukes som ingrediens og på den måten øke faren for sykdomsutbrudd.

Produsenter vegrer seg sannsynligvis mot å bestråle krydder og tørkede urter fordi de tror at forbrukerne blir skremt fra å kjøpe produkter som er merket med «bestrålt», ifølge Mattilsynet.