— Vi opplever det som uakseptabelt at ansatte i Trondheim kommune har brukt arbeidstid og kommunale telefoner for å bestille seksuelle tjenester, sier Hans Fredrik Selvaag, leder for personaltjenesten i kommunen, til Adresseavisen.

Halliknettverket rundt de estiske kvinnene skal ifølge avisen har solgt sex for minst 2 millioner kroner siden virksomheten startet for ett og et halvt år siden.

Anslaget støtter seg på et kunderegister med rundt 5.000 navn, der kunder som har ringt fra Trondheim kommune også er registrert.

Hvilke reaksjoner som kan bli aktuelle fra kommunens side er ikke klart, men Selvaag konstaterer at dette vil behandlet som personalsaker.