Johan Fredrik Odfjell sa ja til å være styreformannskandidat da olje— og energiminister Odd Roger Enoksen den 23. mars stilte ham spørsmålet. Siden har det gått slag i slag.

— Hvorfor trakk du kandidaturet ditt?

— Jeg trakk meg etter å ha snakket med lederen i valgkomiteen, Anne Kathrine Slungård. Avgjørelsen er tatt i samråd med valgkomiteen. Jeg er opptatt av å gjøre det som er til Statoils beste. Slik situasjonen utviklet seg mener jeg at å trekke meg var det rette å gjøre, sier Johan Fredrik Odfjell i en samtale med Bergens Tidende.

- Blir ikke arbeidsledig

Han sier til Bergens Tidende at han følte et «visst press» for å trekke seg.

— Jeg innså at det var det rette å gjøre av hensyn til Statoil.

— Kan vi få en politisk styring av Statoil, som ikke er til selskapets beste, dersom tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad blir valgt til ny styreformann?

— En politisk styring av Statoil vil være ytterst uheldig. Konkrete styrelederkandidater har jeg ingen kommentarer til, sier Odfjell.

— Da du sluttet som styreformann i Orkla het det i enkelte medier at tiden din på Oslo Børs var ute. Er du nå for alvor ute av styreformannsposisjoner i selskaper på Oslo Børs, eller har du planer om nok en gang å komme tilbake?

Odfjell omgår behendig spørsmålet og svarer:

— Jeg tror ikke jeg kommer til å bli arbeidsledig.

— Kan den mye omtalte Vesta-bonusen på 14 millioner kroner være grunnen til all motstanden fra ansatte og fagbevegelse mot at du ble styreformann i Statoil?

— Det er ikke noe galt med min Vesta-avtale. Jeg stiller meg til disposisjon for Vesta og får betalt for det. Betalingen er ikke høyere enn hva en god advokat tar i honorar. Hjertet mitt ligger i Vesta etter å ha arbeidet for gruppen ifra 1976 til 1994. Vesta er når som helst velkommen til på ny å be meg om å utføre arbeidsoppgaver, sier Odfjell.

Så vidt Bergens Tidende kjenner til, var det de nye, danske eierne som gjorde det klart at de ikke ville benytte seg av Johan Fredrik Odfjells tjenester slik de svenske eierne hadde gjort.

Nå vurderer danskene imidlertid på nytt å benytte Odfjell, ifølge en talsmann for Vesta.