Bilistene på den sterkt trafikkerte motorveien E18 reagerte på kjøringen i rushtiden fredag 18. november i fjor. En hvit Nissan personbil vinglet i kjørefeltet, tydelig uten kontroll.

Politiet besluttet å kontrollere sjåføren. Hun viste seg å være en 75 år gammel bestemor fra Asker – uten førerkort. Det ble nemlig beslaglagt et halvt år tidligere, da hun sist ble tatt med promille.

Til tross for at det er snakk om annen promillekjøring på et halvt år, og til tross for den ualminnelig høye promillen, har Borgarting lagmannsrett nå besluttet at 75-åringen ikke trenger å sitte i fengsel, skriver Aftenposten.

– På bakgrunn av tiltaltes alder er lagmannsretten av den oppfatning at allmennprevensjonen er tilstrekkelig ivaretatt ved betinget fengsel, ubetinget bot og tap av førerretten for alltid, heter det i dommen. Kvinnen har nå kvittet seg med bilen.

Dommen er i samsvar med rettspraksis fra Høyesterett. Eldre personer har flere ganger tidligere sluppet fengselsstraff, selv ved svært høye promiller.