Mennene er mest tilfreds, for i 27 av de 29 landene som deltok i undersøkelsen mente en større andel av mannfolkene enn av kvinnene at de hadde et godt seksualliv. Unntakene var Algerie og Malaysia, sa prosjektleder Edward Laumann onsdag.

– Kvinner er svært opptatt av den overordnede kvaliteten i et forhold. Når det ikke står bra til på dette området, får kvinnene heller ikke noe godt seksualliv, framholdt Laumann, som er professor i sosiologi ved Chicago-universitetet i USA.

Undersøkelsen viste at mens menn i gjennomsnitt bruker fire minutter på å oppnå orgasme, trenger kvinnene i snitt elleve minutter. Og mens tre firedeler av mennene sier de alltid får orgasme ved samleie, ligger tallet for kvinnenes del bare på litt over en firedel.

Resultatene tyder også på at jo mer likestilte kvinner føler seg i samfunnet de lever i, jo bedre blir seksuallivet deres. Det betyr at orgasmehyppigheten og den generelle tilfredsheten er større blant kvinnene i vestlige industriland enn i «macho-land» som Brasil eller Italia.