KRISTIN JANSEN

Per i dag er det bare 0,7 prosent av EU-direktivene som ikke er iverksatt. Av medlemslandene er det kun Danmark som er like flinke.

Direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Gunnar Selvik, mener Norge burde være et eksempel til etterfølgelse.

— Utgangspunktet for EU-direktivene er å skape et best mulig indre marked. Vi skal konkurrere på like vilkår, sier han.

Selvik trekker frem osteproduksjon som eksempel på problemer som kan oppstå når alle land ikke er like strenge.

— I Frankrike oppbevarer produsentene osten i romtemperatur for å modne dem. I Norge er vi mer restriktive og pålegger bruk av kjølerom. Dette kan skape en uheldig konkurransesituasjon, sier Selvik.

Tirsdag var han i Bergen for å snakke om EU-direktiver til ansatte i bedriften Cluster. Til vanlig jobber han for å fremme vestnorske fellesinteresser i Brussel.

Norge nøyer seg ikke bare med å gjennomføre EU-direktivene på vanlig måte. Ofte gjør vi mer enn det Brussel forlanger. Gunnar Selvik mener likevel at vi ikke er for strenge.

— I regelverket for offentlig anskaffelse krever EU at det som koster mer enn 1,3 millioner kroner må lyses ut. Norge har valgt å lyse ut alt som har en prislapp på mer enn 200.000 kroner. Dette gir større muligheter til flere selskap, sier han.

— Hva er grunnen til at Norge er mer opptatt av å følge reglene enn andre europeiske land?

— Som ikke-medlem føler vi at vi må være best i klassen for ikke å bli kritisert. Dessuten tror jeg det ligger en stor vilje til å være lovlydig i den norske folkesjelen, mener Selvik.