GUNNAR WIEDERSTRØM

En familie med enebolig og barn i barnehage og SFO, betaler 10.000 kroner mer i Trondheim enn i Oslo.

Bergen og Trondheim er fattigst av storbyene, og penger mer enn politikk forklarer forskjellene storbyene imellom.

Bergens Tidende har sammenliknet priser og tjenestenivå storbyene imellom. Undersøkelsen avdekker til dels store forskjeller, men det er ikke lett å lese politikk ut av forskjellene. Når Stavanger og Oslo kommer best ut i BTs oppstilling skyldes det trolig at disse to kommunene har mye høyere såkalte frie inntekter, dvs. inntekter som ikke er øremerket, enn Bergen og Trondheim.

Høyre = mange byråkrater

Bergen er styrt av Arbeiderpartiet i samarbeid med KrF og Senterpartiet, Oslo, Trondheim og Stavanger er styrt av Høyre i samarbeid med sentrumspartier. Og på et område er det mulig å lese politikk ut av forskjellene. Bergen har den høyeste eiendomsskatten, men den er økende i Trondheim og Stavanger.

Det kan også se ut til å være en viss sammenheng mellom priser på kommunale tjenester og politisk styring. Bergen ligger lavere på barnehage, SFO og hjemmehjelp, særlig for dem med minst inntekt. Og Bergen er rausest med sosialhjelpsutbetalinger.

Samtidig avdekker undersøkelsen politiske overraskelser. Det er de Høyre-styrte kommunene som bruker mest på byråkrati. Og det er Ap-styrte Bergen som bruker desidert mest på private barnehager, men som og har lavest barnehagedekning.

Bergen sliter med den økonomiske styringen. Underskuddet er på 289 millioner. De Høyre-styrte kommunene har bedre kontroll. Stavanger har et beskjedent underskudd, Trondheim går i balanse mens Oslo går med overskudd.

Småbarnsforeldre får svi

Har du barn i barnehage eller SFO, er Oslo og Bergen de beste kommunene, i hvert fall hva pris angår. Har du et barn i barnehage og et i SFO blir prisene og rangeringen storbyene imellom slik:

1. Bergen 47.445

2. Oslo 48.500

3. Stavanger 51.425 kroner

4. Trondheim 54.770 kroner.

Hadde vi og fått en gjennomsnitts pris på de private barnehagene er det grunn til å tro at Bergen hadde ligget enda bedre an. Det skyldes at kommunen betaler ut et årlig kommunalt tilskudd på 8500 kroner per plass, langt mer enn de øvrige byene.

På den andre siden er barnehagekøene lengre og barnehagedekningen klart dårligere i Bergen enn i de andre kommunene. Tar vi så med at Bergen bruker minst på undervisning per elev og desidert minst på SFO, blir bildet av småbarnsparadiset noe mer nyansert.

Billigst for rike eldre

Eldre i Bergen kan glede seg over landets billigste hjemmetjenester. Særlig gunstige er satsene for de mer velstående eldre. Og de to fattigste storbyene, Trondheim og Bergen, har begge valgt å la de eldre som tjener minst slippe gratis fra hjemmehjelpen. I rike Oslo er maksimalsatsen per år 1800 kroner.

Ser vi på maksimalsatsene for de mest velstående eldre, er forskjellene dramatiske:

1. Bergen 5832 kroner

2. Trondheim 12.000 kroner

3. Oslo 14.300 kroner

4. Stavanger 18.300 kroner.

Bergen er også den av storbyene som bruker den høyeste andelen av budsjettet på de eldre. Og en analyse foretatt av Agenda i år viser at i Bergen er det flest eldre over 80 år som får enten hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller institusjonsplass fra kommune. Samtidig er Bergen dårligst på enerom til de eldre.

Mekka for huseiere

Trondheim er også dyrest for huseierne, mens Oslo holder igjen på alt som heter kommunale avgifter og gebyrer for huseiere. Slår vi sammen vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt, er Oslo desidert billigst, ikke bare fordi byens innbyggere ikke betaler eiendomsskatt, men og fordi de øvrige kommunale avgiftene er lave. Sum avgifter gir følgende tall:

1. Oslo 3434 kroner

3. Stavanger 6667 kroner

3. Bergen 8277 kroner

4. Trondheim 8706/9900. Skal du bygge bolig, er det billigst i Bergen, 7400 kroner er saksgebyret for en enebolig på 150 kvadratmeter, i Stavanger er det dobbelt så dyrt, nemlig 15.000 kroner.

Om Oslo er billigst på avgifter og gebyrer, blir nok boutgiftene høye nok i Oslo likevel. Boligprisene der ligger gjennomgående 30 prosent høyere i hovedstaden enn i de øvrige storbyene.