Kommunen får prisen for systematisk og målbevisst å ha prioritert beredskap over lang tid, skriver direktoratet i en pressemelding. Prisen består av et kunstverk av Carl Nesjar.

Bystyret i Bergen vedtok i fjor en beredskapsplan for kommunen, som blant annet omfatter risiko— og sårbarhetsanalyser for grunnskoler og barnehager. Bergen kommune planlegger dessuten å lære opp ansatte i kommunens planavdeling i beredskapstenkning.

NTB