Gjestene fikk først en introduksjon og sikkerhetsgjennomgang, noe som er helt nødvendig for å oppholde seg på plattformen, uansett om man er statsoverhode eller menigmann.

Hydro-sjefen Eivind Reiten presenterte deretter Hydro, og betonte spesielt Norges rolle som en stor og pålitelig gassleverandør til Europa. Han fortalte også om den økende gassproduksjonen fra Hydro og viste til at en del av denne gassen går til Østerrike. Med et smil la han til at den østerrikske presidenten ved selvsyn kunne forsikre seg om at Hydro har noe å putte i rørledningene før gassen kommer til Østerrike.

Mens herrene var på plattformbesøk var dronningen og presidentfruen på en liten rundtur i Bergen, før de dro til Osterøy. Les mer om førstedamenes ettermiddag her.

I årene 2013-2018 vil gasseksporten fra Oseberg være på det høyeste med rundt ni milliarder kubikkmeter årlig. Presidenten fikk se hvordan gassproduksjonen kommer østerrikske forbrukere til gode gjennom havbunnsrørledninger til Tyskland og videre på land gjennom Tyskland til Østerrike.

Hydro har avtale om gassleveranser med det østerrikske selskapet OMV, som er det ledende gass— og oljeselskapet i Sentral-Europa. Avtalen strekker seg fra 1986 og fram til 2026. Østerrike importerer nær 1,5 milliarder kubikkmeter gass i året fra Norge, hvorav 10 prosent kommer fra Hydro.

Hansen, Helge
Hansen, Helge