Det er ifølge NRK veldig uvanlig at sykehus går så drastisk til verks som å innføre et besøksforbud, men ledelsen ved Sykehuset Østfold ser ingen annen utvei for å få bukt med den smittsomme omgangssyken.

Besøksforbudet gjelder for sykehusene i Fredrikstad, Halden, Moss og Askim. Forbudet gjelder besøk til alle pasienter unntatt pasienter som er alvorlig syke eller døende. (NTB)