Tollvesenet la torsdag frem tallene for første halvår 2014. De viser at smuglervarene flommer inn i landet som aldri før, skriver Aftenposten.

Se oversikt over de største beslagene så langt i år.

Tolldirektør Bjørn Røse er spesielt bekymret for at beslagene av syntetiske narkotiske stoffer fortsetter å øke. I løpet av årets første seks måneder beslagla Tollvesenet over fire kilo syntetisk dop. I samme halvår i fjor var beslaget cirka tre kilo.

— Dette er en ny tend som bare fortsetter. Disse stoffene er lett tilgjengjelige, supersterke og billige. Lav pris gjør at ungdommen kjøper dem, sier Røse.

Han sier fire kilo syntetisk narkotika kan virke lite.

— Men husk at dette er kjemiske rusmidler som er mange ganger sterkere enn vanlig narkotika. En brukerdose er bare en milligram. Fire kilo blir dermed svært, svært mange brukerdoser, sier Røse.

Nye metoder

Tollvesenet må stadig følge etter smuglerne når det gjelder smuglerstedene og metodene.

— Hvis vi skal være gode, betyr det at vi må være på de nye stedene før smuglerne og forutsi de nye metodene før de tar dem i bruk. Hvis vi knekker en kode og tar mye beslag, tilpasser smuglerne seg. De er ikke dumme, sier Røse.

Hasj og kokain

Hittil i år har Tollvesenet gjort 19.300 beslag, mer enn 2000 beslag var av narkotika. Tollvesenet melder at særlig beslagene av cannabis og kokain har økt.

Det er beslaglagt nesten et halvt tonn hasj hittil i år, noe som er mer enn dobbelt så mye som i første halvår i fjor.

— Det går litt frem og tilbake for de ulike typene narkotika. Noe øker, noe er stabilt, mens det for noen typer narkotika er tilbakegang i beslagene. Det er generelt vanskelig å se klare trender, sier Røse.

En klar trend er det derimot at antall beslag øker, uten at kvantum går tilsvarende opp.

— Smuglingen blir hyppigere, men kvantum blir mindre pr. smugling. Dette er en trend vi ser over hele verden, sier Røse.

Laksefiske i Moss

Midt oppe i alvoret byr livet i Tollvesenet også på sine muntre sider.

— En kontroll starter alltid med noen forsiktige spørsmål. Vi går ikke i strupen på folk med en gang og river bilen i filler, sier Røse.

Et eksempel fra virkeligheten: En sjåfør ble spurt om hvor han kom fra? Svaret var uproblematisk. Neste spørsmål var hva vedkommende skulle i Norge? Svar: Fiske laks. Neste spørsmål: Hvor skal laksen fiskes? Svar: Moss.

Moss er kjent for mye, men ikke akkurat for godt laksefiske. Dermed ble tollernes mistanke vekket, og resultatet ble et stort amfetaminbeslag.

Penger

Det er hittil i år beslaglagt 28 millioner kroner som ikke var deklarert, noe som er åtte millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

— Dette dreier seg om kontanter, og de stammer som regel fra lyssky virksomhet. Beslagene er trolig bare en liten del av det som blir smuglet. Vi regner med at det blir smuglet ut 2-2,5 milliarder kroner pr. år, sier Røse.

Alle beløp over 25.000 kroner skal deklareres. Tollvesenet kan kreve et straffegebyr på 20 prosent av penger som ikke er deklarert. Hele beløpet blir beslaglagt hvis tollerne mistenker at pengene stammer fra straffbare handlinger.

— Beslagene øker fordi det svarte arbeidsmarkedet øker. Dette er svarte penger og svarte lønninger, sier Røse.

Alkohol

Siden nyttår har Tollvesenet beslaglagt nesten 339.000 liter alkohol, noe som er rundt 23 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Beslagene består av 275.000 liter øl, 28.000 liter vin, 34.000 liter sprit og 1500 liter med andre alkoholholdige saker.

I tillegg har tollerne tatt 4,5 millioner sigaretter pluss et halvt tonn andre tobakksvarer. I tillegg tok de 223 kilo snus. Det er beslaglagt elleve tonn kjøtt, åtte motorkjøretøyer, syv skytevåpen, 952 enheter ammunisjon og 211 såkalte voldsprodukter.