Beslagene er gjort fra 845 personer i hele landet og stammer fra kriminalitet som narkosalg, smugling, hjemmebrenning og ulike andre aktiviteter som har gitt personer økonomisk vinning av lovbrudd.

Politiet tok også beslag i 2.666 gjenstander fra omtrent like mange personer, skriver Dagsavisen.

Gjenstandene har ofte vært brukt i forbindelse med kriminelle handlinger og har i de fleste tilfeller liten økonomisk verdi.

Beslagene er gjort i forbindelse med en lovendring fra årsskiftet 1996-1997 som innførte omvendt bevisførsel. Siden da viser tall fra Statens Innkrevingssentral at politiet har foretatt inndragingskrav fra i alt 11.055 personer.

228,4 millioner kroner er tilfalt statskassen siden loven ble innført.

(NTB)