Rapporten «Overgrep som samfunnet ikke aksepterer» ble offentliggjort fredag og viser de foreløpige resultatene etter Aksjon Pendulum.

I 58 saker ble det avdekket besittelse av barnepornografisk materiell. I materialet inngår blant annet over 262.000 bilder og 5.000 filmfiler.

Rapporten viser også at 44 saker fremdeles er under etterforskning, at det i 13 saker er tatt ut tiltale, at 10 saker er avgjort med forelegg og dom, og 13 saker er henlagt.