Hasjbeslaget i Loddefjord var en av de største narkosakene for bergenspolitiet i 2006.

— Det var en stor sak. Vi rangerer ikke sakene våre, men brukte mye ressurser på denne saken. Jeg husker ikke om vi gjorde noen større beslag enn dette i 2006, sier Jørn Solsvik, leder for narkoavsnittet ved Bergen Sentrum politistasjon.

På landsbasis ble det i fjor beslaglagt 1,5 tonn med cannabis. Cannabis er en fellesbetegnelse på de narkotiske stoffene marihuana og hasj. Mengden tilsvarer mellom 1,5 til tre millioner rusdoser.

Nasjonalt var det en økning i narkotikasaker i 2006. Totalt 21 356 saker er det høyeste på fire år, og representerer en økning på 11, prosent i forhold til året før. I Hordaland politidistrikt gikk antallet narkosaker ned med 14,7 prosent fra 2005 til 2006. Nedgangen er størst i de mindre sakene.

Den store økningen nasjonalt forklares først og fremst med et rekordhøyt beslagantall av cannabis. Politiet hadde over 11000 cannabissaker i løpet av fjoråret.

Antallet heroinbeslag er derimot det laveste på over 20 år. Beslagantallet har sunket jevnt og trutt de siste årene. Likevel var fjorårets samlede mengde med heroin det nest største noensinne. 92 kilo ble beslaglagt. Av dette utgjorde et funn på 42 kilo med ukjent eier nesten halvparten av mengden.

Også stoffene amfetamin og metaamfetamin hadde en stor økning i 2006. 385 kilo ble beslaglagt av disse stoffene, noe som er det høyeste noensinne. Mengden er også stor i nordisk og europeisk sammenheng, ifølge statistikk fra Kripos.