Regjeringen stiller seg helt uforstående til politilederens beskyldninger. — Om det er en bevisst eller ubevisst løgn vet jeg ikke, sier Arne Johannessen til Bergens Tidende.

Stridens kjerne er Politireform 2000 som Stortinget vedtok før sommerferien. Ifølge Johannessen har statsministeren flere ganger sagt at Ap «har fått cirka 500 flere politifolk bort fra skrivebordene og ut i gatene som synlig politi». - Det er ikke riktig og det var løgn da han sa det på TV 2 tidligere i sommer. Landets statsminister bør være mer edruelig, selv i en valgkamp, sier Johannessen.

Provoserer etaten - Våre medlemmer er kraftig provosert over at Ap og statsministeren inkluderer reformen på sin skryteliste over hva regjeringen har fått til. Arbeidet med reformen har jo ikke kommet i gang ennå, understreker han. Ankepunktene fra den mektige politiorganisasjon er flere, men de to viktigste er: * Det er ikke dekning for at målet er 500 flere politifolk ut i gatene. Dessuten er det offisielle tallet på 440 totalt urealistisk. * Hvis reformen overhodet fører til flere politifolk i gatene, vil virkningen først komme om to til fem år. Noen stillinger kan det ta 15-20 år før blir frigjort til aktivt politiarbeid i gatene. - Da Stortinget behandlet reformen, ble ikke tallet 500 brukt, men 440. Økningen på 60 skyldes valgkampinflasjon fra Ap, mener han. I tillegg ble det, også på Stortinget, understreket sterk usikkerhet om tallene, sier Johannessen. - Anslaget på 440 er ikke realistisk, men det er en ambisjon, sier han.

Kan ta 15-20 år Johannessen forklarer den manglende realismen med at offentlige tjenestemenn ikke kan sies opp. - La meg ta ett eksempel fra Hordaland. Tre politidistrikter - Bergen, Hordaland og Hardanger - blir slått sammen. I dag er det tre stillinger som administrasjonssjef. To av stillingene forsvinner, men de som sitter i jobbene vil få tilbud om andre jobber i politiet. Disse personene vil ha oppgaver i politiet helt til de sier opp selv eller til de blir pensjonister. Derfor kan det ta 15-20 år før enkelte stillinger kan gjøres om. Dette har ikke statsministeren skjønt, sier Arne Johannessen.

Resultatene kommer Statsminister Jens Stoltenberg var i går ikke tilgjengelig for kommentar. Statssekretær Øystein Mæland i Justisdepartementet avviser beskyldningene og sier politilederen bedriver «tåpelig ordkløyveri». - Ingen har sagt at effektene er hentet ut allerede. Men reformen, som ble enstemmig vedtatt av Stortinget, vil gi mindre byråkrati og mer politi, sier Mæland. - Sannheten er at reformen vil gi de resultatene som Stoltenberg har pekt på. Resultatene kommer, lover han. - Politiforbundet er sure på grunn av noen formuleringer, men vi er enige om målet. Hva er mer naturlig enn at regjeringen viser til en politireform som er den største på 100 år? spør Øystein Mæland.