— Enten er dette statsministersmisk, politisk manipulering eller politisk uredelig. Det er i alle fall en merkelig form for historieskriving, sier Grete Berget til Dagbladet.

Hun var barne- og familieminister med Gro Harlem Brundtland som statsminister, og var den som fremmet lovforslaget om en egen fedrekvote for fødselspermisjon våren 1998.

Berget er oppgitt og irritert over at Huitfeldt gir Jens Stoltenberg æren for fedrekvoten.

— Dette er usant. Jens satt ikke i regjeringen en gang da fedrekvoten ble innført, tordner Berget.

Huitfeldt sier til avisen at det er mange som burde ha vært nevnt og hedret, at hun ikke vil frarøve Berget noen ære og at det uansett er Arbeiderpartiet som står bak fedrekvoten.

Sekretær for det første mannsrolleutvalget, Bjarne Øverlid, sier til Dagbladet at Stoltenberg var "veldig moderat" og "ingen radikal pådriver" som leder av utvalget.

-Det skjedde en markant endring da Arne Wam tok over ledelsen av utvalget, sier Øverlid.

Håkon Mosvold Larsen