• Direktøren i Utlendingsnemnda (UNE) bagatelliserer og usynliggjør kjønnsbasert forfølgelse.

Det er de tre bergenske kvinnelige toppolitikerne Anne-Grete Strøm-Erichsen, Monica Mæland og Torill Selsvold Nyborg som fyrer av denne kraftsalven om UNEs mektigste mann, Terje Skjeggestad.

— Vi tviler på at UNE er i stand til å ivareta beskyttelsesbehovene til kvinner som flykter fra kjønnsbasert forfølgelse. Det er vanskelig å ha full og hel tillit til at Skjeggestad ser på kjønnsbasert forfølgelse som et reelt kriterium for asyl i Norge, skriver de tre mektige kvinnene i et brev til likestillingsminister Laila Dåvøy (KrF).

Felles front for forfulgte

Det var i høst at de tre politikerne - som til hverdag opptrer som politiske motstandere - engasjerte seg direkte i to konkrete asylsaker. Sakene gjelder to kvinner som mener seg forfulgt på kjønnsbasert grunnlag i sine hjemland. BT har tatt opp saken deres flere ganger.

Den ene er fra Bangladesh og trues med å bli drept av familien fordi hun har giftet seg med en hindu.

Den andre har rømt fra Sri Lanka hvor hun var barnesoldat. Hun har ventet i fem år på å få saken avgjort av norske flyktningmyndigheter.

Strøm-Erichsen, Nyborg og Mæland skrev til UNE-direktøren og ba om at han på prinsipielt grunnlag måtte sørge for at de to kvinnene fikk beskyttelse i Norge.

Kopi til statsråden

Svaret skuffet de tre politikerne så sterkt at de nå går rett til regjeringen. Brevet til KrF-statsråden sendes med kopi til likestillingsombud Kristin Mile og konstituert likestillingsdirektør Mona Larsen-Asp.

— Kjønnsbasert forfølgelse er vektlagt i arbeidet med den nye Utlendingsloven. Vi vet også at UNE har innvilget flere asylsøknader på et slikt grunnlag. Derfor er det bemerkelsesverdig at Skjeggestad ikke legger en eneste føring for den videre behandling i svarbrevet til oss, sier Nyborg.

På vegne av de tre vil hun nå be om et møte med sin partikollega i regjeringen.

— De to kvinnene er i en svært vanskelig livssituasjon. Vi må sørge for at de får opphold, sier Laila Dåvøy.

MISTRODD: De bergenske topp-politikerne Anne-Grete Strøm-Erichsen, Monica Mæland og Torill Selsvold Nyborg synes det er vanskelig å ha full og hel tillit til at Terje Skjeggestad ser på kjønnsbasert forfølgelse som et reelt kriterium for asyl i Norge. FOTO: SCANPIX