Uttalelser fra utviklingsminister Erik Solheim (SV) til NRK ble oppfattet slik at regjeringen vil møte de to Hamas-representantene Salah Mohammed El-Bardawil og Mohammed al-Rantisi når de kommer til Norge i mai. Solheims argument var at dialog er det beste virkemidlet for å si fra om at Norge ikke aksepterer terroraksjoner mot sivile.

Senere ble dette avkreftet av både utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Kontakten med Hamas-representantene skal bare skje på embetsmannsnivå.

– Vi har gjort det klart at vi ikke møter dem på politisk nivå, nettopp for å markere at vi ikke er fornøyd med at Hamas ikke innfrir de kravene det internasjonale samfunnet stiller, sier Jens Stoltenberg.

Hamas sitter med regjeringsmakten i de palestinske selvstyreområdene. Både USA og EU har satt Hamas på sin terrorliste, og Israel truer med å boikotte diplomater og andre som har kontakt med gruppen.

SVs nestleder Audun Lysbakken mener Norge bør holde dialogen gående med den palestinske regjeringen, fordi Norge ikke bruker EUs terrorliste.

Uklok linje

– Med hensyn til freden i Midtøsten er det meget uklokt av Norge å legge seg på en sanksjons— og straffelinje overfor Hamas-regjeringen, mener Midtøsten-kjenner Hilde Henriksen Waage.

Hun er førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo, og synes den norske regjeringen har skapt mye uklarhet om Norges forhold til Hamas gjennom hele påsken.

– Man driver med en betydelig grad av dekkoperasjoner og oppryddingsaksjoner etter at man ikke klarerer med hverandre innad i regjeringen hva man egentlig mener, og så snakker man helt bevisst om forskjellige ting, sier hun.

Hun mener Norge har lagt seg på en linje som ivaretar norske interesser, den samme linjen som nære allierte i USA og Europa har valgt.

Ikke kontakt

Fremskrittspartiet mener derimot at Norge ikke bør ha noen kontakt med Hamas, heller ikke på embetsnivå, før Hamas har kommet med innrømmelser.

Utenrikspolitisk talsmann Morten Høglund mener det vil undergrave det internasjonale presset mot Hamas hvis norske embetsmenn har samtaler direkte med dem nå. Han anklager regjeringen for å vingle i dette spørsmålet.

– Det er merkelig at regjeringen ikke har hatt en klar policy på hvordan de skulle håndtere en slik sak. Jeg tolker det slik at regjeringen har snudd etter å ha fått reaksjoner i løpet av dagen, sier Høglund.

Ikke forvirring

Utenriksminister Jonas Gahr Støre avviser at det hersker forvirring om Norges offisielle syn på Hamas. Han bekrefter at norske diplomater likevel har kontakt med representanter for Hamas.

– Norske diplomater i utlandet har kontakt med representanter i de landene de opererer i. Dette er helt vanlig og ikke noe nytt, sier Støre til NTB.

Han kan heller ikke se at slik kontakt med Hamas innebærer noen politisk kursendring fra norsk side.

– At norske diplomater har kontakt med dem som sitter i en folkevalgt forsamling, mener jeg bare er en fortsettelse av vår tidligere politiske linje, sier Støre, som ikke frykter israelske reaksjoner. (©NTB)