— Som finansminister har du vel selv ansvar for at Djupedal ble budsjettaper i forrige statsbudsjett?

— Jeg har et medansvar for det, men i første rekke som partileder.

— Undervurderte dere reaksjonene på å gi forskning og høyere utdanning et hvileskjær?

— Ja, vi gjorde det. Saken ble et symbol på nedprioritering av forskning og høyere utdanning. Men det var regjeringen som påla Øystein Djupedal dette, selv om han kjempet intenst mot det og advarte i klare ordelag, sier Kristin Halvorsen og legger til at det er Djupedal personlig som har måttet ta straffen for dette.

Ikke nådig mot sine egne

Da Halvorsen i går kveld kommenterte den dramatiske regjeringsendringen og forklarte hvorfor SV måtte ta de harde, men nødvendige grepene, sa hun:

— Selv om både Djupedal og Bjørnøy har gjort en kjempejobb, førte motstand og kritikk til at det var umulig å komme på offensiven. Begge har fått urimelig kritikk og de ble hoggestabber.

— Det er krevende å få til resultater når det blåser nordavind fra alle kanter, sier Halvorsen og er ikke nådig mot egne partikolleger som har stått fremst i køen av kritikere.

— Tenk hvilken omstilling SV har vært gjennom - fra en livsvarig rolle som opposisjonsparti til regjeringsparti. Det er en omstilling som skjer under full flombelysning, hver dag og hele tiden.

— I en slik situasjon skal det ikke mange kritikere til for å gi et helt annet inntrykk av situasjonen enn det vi forsøker å få frem.

— Det er altså SV-ere som har skylden for at det gikk dårlig for Djupedal og Bjørnøy?

— Jeg vil ikke si SV-ere generelt, men det er enkelte personer som har undergravd vår offensive satsing, sier Kristin Halvorsen.

Angrep kolleger for sutring

Det la heller ikke Øystein Djupedal skjul på da han i går forklarte sin egen avgang:

— En del SV-ere, også tillitsvalgte på aller høyeste nivå, ser seg mer tjent med sutring enn å bidra til å bygge landet.

Samtidig erkjente Djupedal at det ville være «vanskelig å bygge entusiasme» med ham selv som kunnskapsminister.

Noen av Djupedals argeste kritikere har vært SVs stortingsrepresentanter Olav Gunnar Ballo og Rolf Reikvam. De krevde begge hans avgang, etter det begredelige resultatet i kommunevalget.

Statsminister Jens Stoltenberg ville i går ikke direkte kommentere at hans mest kritiserte statsråder gikk av:

— Det er alltid kritikk mot statsråder, sier han. Samtidig la han vekt på at det er naturlig med en viss utskifting etter to år i regjering.

— Det er naturlig med fornyelse, som vi nå får, sier han og legger særlig vekt på koblingen av bistands- og Miljøverndepartementet med Erik Solheim som statsråd.

SKJERPING: SV-leder Kristin Halvorsen sier at partiet skal gå løs på den krevende oppgaven det er å få hele partiet og organisasjonen til å slutte opp om regjeringsprosjektet. Da skal parlamentarisk leder Inge Ryan (fra v.), partisekretær Edle Daasvand og nestleder Audun Lysbakken bidra.
Bjelland, Håvard