Berthold Grünfeld døde i sitt hjem mandag etter lengre tids sykeleie

Grünfeld ble født 22. januar 1932 i Bratislava i daværende Tsjekkoslovakia. Han var sønn av en jødisk prostituert kvinne, men bodde hos katolske fosterforeldre fra han var nyfødt.

I 1939 ble han sendt til Norge på grunn av krigen, men tre år senere ble han sendt videre til Sverige. Etter at freden kom i 1945 returnerte han til Norge, hvor han utdannet seg til lege og spesialist i psykiatri.

Sosialmedisiner

Berthold Grünfeld ble utdannet lege i 1960, dr.med. i 1973, og hadde siden stillinger ved universitetet, blant annet som professor i sosialmedisin fra 1993. Han utdannet seg til spesialist i psykiatri og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet også som spesiallege i samlivsproblemer og sexologi ved Oslo Helseråd.

Parallelt med arbeidet som lege har han helt siden 1963 gjort seg bemerket som rettspsykiatrisk sakkyndig i straffesaker. Det var kanskje spesielt på grunn av disse oppgavene han jevnlig kom i medienes søkelys. Senest i februar i år kom det fram at en rekke innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt hadde Grünfeld på en liste over sakkyndige som skulle likvideres.

I samfunnsdebatten

Han var også aktivt med i den løpende samfunnsdebatten med debattinnlegg i aviser og i diskusjoner i radio og TV.

Foruten å sitte i en rekke utvalg og styrer hadde Grünfeld også tillitsverv som styremedlem i Foreningen Retten til en verdig død, som jobber for aktiv dødshjelp.

Han er Kommandør av St. Olavs Orden

Berthold Grünfeld var gift og fikk tre barn. I 2005 laget hans datter, Nina Grünfeld, en film om hans bakgrunn.

DØDE: Den svært erfaren rettspsykiateren Berthold Grünfeld døde i dag. Her er han fotografert i forbindelse med en rettssak på Voss i 2000.