Torry Pedersen (53) tar over etter Bernt Olufsen (56) som ansvarlig redaktør i VG.

Som en konsekvens av sin nye stilling går Pedersen ut av konsernets ledergruppe og slutter samtidig som administrerende direktør i avisen.

Administrerende direktør i Schibsted Sverige, Raoul Grünthal, går inn i ledergruppen i hans sted. Disse endringene trer i kraft 1. februar i år, fremgår det av en pressemelding fra konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group.

Medlem av konsernledelsen Torry Pedersen har vært medlem av konsernledelsen i Schibsted Media Group siden august 2009. Han har siden 2008 vært administrerende direktør i VG og overtar som ansvarlig redaktør 1. mars.

Bernt Olufsen, som har hatt denne stillingen i 17 år, blir redaktør i Schibsted Media Group.

Nett og papir Lederskiftet skjer samtidig med at VG omorganiserer virksomheten og slår sammen aktivitetene på nett og papir i ett selskap.

— Tidspunktet for å gå av er helt perfekt. Nå når papir og digitalt skal jobbe integrert i ett selskap, inntrer et nytt tidsskille i VGs utvikling. Tiden er inne for å samle redaktøransvaret på en hånd, og da finner jeg det riktig å overlate stafettpinnen til nye krefter, sier Bernt Olufsen til sin egen avis.

Olufsen har vært i VG i 32 år, etter å ha begynt sin journalistiske karriere i Adresseavisen.

Solum, Stian Lysberg