– Dersom vi hadde funnet en kvinne, ville det gitt bonus. En kvinne fra Bergen ville gitt dobbel bonus. Nå ble det en mann fra Sørlandet, og ingen bonus, sier NHO-president Paul Christian Rieber — fra Bergen.

Anledningen var at NHO presenterte sin nye toppsjef, John G Bernander (51). Den tidligere Høyre-politikeren og NRK-sjefen var den klart beste kandidaten. Det hevdet r Rieber (51), da han introduserte den nye toppsjefen i vår største arbeidsgiverorganisasjon.

Bernander etterfølger Finn Bergesen jr, som går av den 21 september. Det betyr at han skal ha ansvar for å fullføre årets lønnsoppgjør, som nå pågår, og kommentere stortingsvalget 14. september.

– Men da et det slutt, sier den tidligere styrelederen i Bergens Tidende, blant annet. Han har ledet NHO i ti år.

Fra familiebedrift I likhet med Rieber, kommer Bernander fra en familieeid bedrift. Sørlendingens oppvekst var i en mindre reiselivsbedrift, før både studier og politikken tok ham.

Han var nestleder i Høyre, og sammen med Børge Brende sett på som kronprins og mulig ny leder i vårt eldste konservative parti. Nylig gikk Brende til Røde Kors, mens Bernander altså går til NHO. Følgelig ligger ingen av dem an til å overta etter Erna Solberg, om hun skulle velge å trekke seg med det første.

Da John Bernander ble tilsatt som NRK-sjef brøt han er historisk tradisjon med at Arbeiderpartiet plasserer sine folk i sjefsstolen på Marienlyst. Bernander kom etter en strid som førte til at styreleder Torger Reve trakk seg og bokhandler Anne Carine Tanum overtok, og ansatte Bernander.

Lønn og pensjon Paul Chr Rieber opplyste på pressekonferansen at den nye toppsjefen i NHO får de samme lønns-og pensjonsavtalene som den sittende sjefen har. Det vil si en årslønn på 2,6 millioner, og en innskuddsbasert pensjonsavtale fra 67 år, med anledning til 66 prosent ved avgang mellom 62 og 67 år.

Dersom John Gordon Bernander blir sparket fra NHO får han en etterlønn på 12 måneder, fratrukket eventuell ny inntekt.

Larsen, Håkon Mosvold