Det skjer i en periode da de norske fondsforvaltningsselskapene er tappet for to milliarder kroner, eller 1,4 prosent av sin totale forvaltning. Netto nytegning utgjør fire milliarder kroner. Det betyr at det totalt sett har det vært et verdifall på seks milliarder kroner i de norskeide fondene.Holberg Forvaltning står for netto nytegning i det norske markedet i første halvår på cirka fire prosent.De største taperneDe største taperne i kroner og øre er sammenslutningen av Alfred Berg, Industrifinans Fondsforvaltning og Oslo Fond Forvaltning, til Abif Fondsforvaltning. Deres forvaltningskapital er redusert med mellom 1,3 og 1,4 milliarder kroner. I første halvår hadde de en negativ netto nytegning på 1.070 millioner kroner. Det svensk-eide Skandia Fondsforvaltning i Bergen og Orkla Finans Forvaltning i Oslo fikk også minus i netto nytegning, med henholdsvis 145 og 137 millioner kroner. Norse Fondsforvaltning i Oslo fikk minus 25 millioner kroner, men i prosent var dette selskapet den store taperen med minus 28 prosent.Minus i nettotegningen av nye forvaltningsavtaler betyr at kunder har trukket større kapital ut av selskapene enn det er kommet inn gjennom nytegning.De besteDe største vinnerne er Storebrand Fondene i Oslo med pluss 1,2 milliarder kroner, det SpareBank 1-eide Odin Forvaltning i Oslo med 840 millioner og K-fondene i Oslo med 722 millioner kroner.– Vi er godt fornøyd med de resultater som er oppnådd i første halvår, tatt i betraktning av at markedet har vært svært vanskelig, sier partner Hogne Tyssøy i en kommentar til Bergens Tidende.Han peker imidlertid på at kravet til avkastning man kan stille ved aksjeplasseringer, i forhold til den risiko slike investeringer innebærer, ikke er nådd.Pengemarkedsfond slår aksjefondI siste halvår har de som satset på plasseringer i pengemarkedsfond gått seirende ut med en avkastning i snitt på mellom syv og 7,6 prosent. Pengemarkedsfondet Holberg Likviditet landet på respektable 7,4 prosent og hører til de beste av slike fond. Selskapets fem fond har i alt 187 kunder. De fleste er i bergensområdet, men folk fra hele landet har satset på Holberg-fondene i Bergen.– I første halvår har vi kapret noen store nye kunder, både fra Oslo og Bergen, røper Tyssøy. Han kan ikke navngi dem på grunn av taushetsreglene.Den samlede forvaltningen i Holberg-fondene har nå passert 250 millioner kroner. Totalt forvalter norske fond 140,3 milliarder kroner.